EnglishWelsh

Dementia Friendly Hospital Charter for Wales

When

6 April 2022    
12:00 am
Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia i Gymru Dementia Friendly Hospital Charter for Wales
COFRESTRWCH YMA | REGISTER HERE
Fe’ch gwahoddir i’r digwyddiad carped coch rhithwir ar gyfer y Siarter Ysbytai sy’n Ystyriol o Ddementia i Gymru a gynhelir gan Gwelliant Cymru a phartneriaid, Dydd Mercher 6 Ebrill 2022.
Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yn ymuno â ni ochr yn ochr â Lynne Neagle MS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a Lleisiau Dementia.
Bydd rhanbarthau Cymru yn arddangos arloesedd a gwelliant a bydd siaradwyr allweddol yn cyflwyno ystod o brosiectau ac ymchwil i gefnogi’r Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia a Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–
You are invited to the virtual red-carpet event for the premiere of the Dementia Friendly Hospital Charter for Wales hosted by Improvement Cymru and partners Wednesday April 6 2022.
We are pleased to announce that we will be joined by people living with dementia and their carers alongside Lynne Neagle MS, Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing, the Alzheimer’s Society Cymru and Lleisiau Dementia.
Welsh regions will showcase innovation and improvement and key speakers will present a range of projects and research in support of the Charter and the All Wales Dementia Pathway of Standards.
Formal dress-code for the event is optional.
Skip to content