EnglishWelsh

Four in Four, ‘Ydych chi eisiau chwarae?

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r arddangosfa Ydych chi eisiau chwarae? gan Paul Whittaker a Tamsin Griffiths (Four in Four). Trwy ymgysylltu’n weithredol â’r arddangosfa ryngweithiol, cewch gyfle i archwilio dynameg gywrain eich cydberthnasau, boed yn bersonol neu’n broffesiynol, a chael cipolwg gwerthfawr ar eu harwyddocâd wrth lunio ein bywydau.

Bydd yr arddangosfa Ydych chi eisiau chwarae? yn rhedeg tan 18 Medi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd, yr ardaloedd arddangos cysylltiedig a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu i brynu unrhyw rai o’r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos, neu os hoffech gael eich cynnwys mewn arddangosfeydd yn y dyfodol, cysylltwch â: [email protected]

Skip to content